Over oude en nieuwe pensioenproblemen


In dit artikel gaat de auteur in op een voor ouderen belangrijke inkomstenbron: nl. de pensioenvoorziening. In het artikel bespreekt de auteur het stelsel van pensioenvoorzieningen in Nederland dat vrij talrijk is. Vervolgens komt het SER-advies van eind jaren tachtig aan de orde.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): B. Wessels

Verschijning: oktober 1988

Archiefcode: AA19880709

aanvullend pensioen afkoopverbod AOW oudedagsvoorziening ouderenrecht pensioen pensioenbreuk

Bijzonder nummer Ouderenrecht