Toont alle 10 resultaten

Donkere wolken boven het recht

T. Hartlief

Post thumbnail In deze amuse betoogt Ton Hartlief dat het recht in de huidige crisistijd weer terug naar de kern moet; weg met de luxe en franje, en terug naar bijvoorbeeld bescherming tegen een almachtige overheid, bescherming van de zwakkere partij en het rechttrekken van ongelijke verhoudingen.

Opinie | Amuse
mei 2013
AA20130352

Een recht is een recht. Kerkelijk pensioenfonds als burgerlijke rechtspersoon?

A.P.H. Meijers

Is een kerkelijk pensioenfonds een zelfstandig onderdeel van het Rooms-Katholiek kerkgenootschap? De Commissie Gelijke Behandeling vindt van niet? De interpretatie van artikel 2:2 BW en artikel 3 Algemene Wet Gelijke Behandeling wordt in het licht van de godsdienstvrijheid als recht van het kerkgenootschap geplaatst. Aan de hand van een recent oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling wordt ingegaan op de doorwerking van kerkelijk recht en met name van het canoniek recht als kerkgenootschappelijk statuut binnen de Nederlandse burgerlijke rechtsorde.

Bijzonder nummer | Recht & Religie
juli 2003
AA20030588

Flexibel uit het arbeidsproces treden

A.J. Tekstra

Het onderwerp flexibele pensionering geniet momenteel veel belangstelling. Tal van maatschappelijke ontwikkelingen maken deze vorm van pensionering aanlokkelijk. Daarbij kunnen vooral worden genoemd de hoge kosten van de vervroegde uittredings(VUT)regeling en de behoefte om te komen tot een systeem van pensionering waarin rekening wordt gehouden met de wensen van de individuele werknemer en de eisen van de bedrijfsorganisatie.

Bijzonder nummer | Ouderenrecht
oktober 1988
AA19880719

Hoe ver gaat de verklaringsplicht van de schuldenaar?

A.W. Jongbloed

Hoge Raad 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1776, RvdW 2021/1152

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2022
AA20220300

september 2006

Katern 100: Europees recht

- UL Europa Instituut

maart 1995

Katern 54: Vrouw en recht

H. Verrijn Stuart

december 1998

Katern 69: Belastingrecht

H.P.A.M. van Arendonk

Over oude en nieuwe pensioenproblemen

B. Wessels

In dit artikel gaat de auteur in op een voor ouderen belangrijke inkomstenbron: nl. de pensioenvoorziening. In het artikel bespreekt de auteur het stelsel van pensioenvoorzieningen in Nederland dat vrij talrijk is. Vervolgens komt het SER-advies van eind jaren tachtig aan de orde.

Bijzonder nummer | Ouderenrecht
oktober 1988
AA19880709

Samen met je wederhelft een juridische eenheid?

Dagdromen over een hedendaagse visie op huwelijk en ongehuwd samenwonen

L.A.G.M. van der Geld

Post thumbnail Koppels gaan naar verloop van tijd steeds meer op elkaar lijken en geven vaak zelfs hun eigen identiteit op. Leoengemma@gmail.com en samen in lycra op de profielfoto van Strava. Maar zijn ze ook een rechtseenheid? Voor samenwoners is er niks geregeld, laat staan voor polyamoureuzen. Hoog tijd voor een hedendaagse visie over de juridische positie van alle koppels.

Opinie | Amuse
december 2020
AA20201104

Zzp’ers sociaal verzekeren: welk vangnet is er (nodig)?

S.H.M. Montebovi, P.S.J. Schoukens

Met deze bijdrage schetsen we de Nederlandse sociale zekerheid voor zelfstandigen in een Europees perspectief. Op basis van enkele evoluties die we elders in Europa terugvinden, geven we weer in welke richting de sociale zekerheid voor zelfstandigen zich kan ontwikkelen. In essentie zal een evenwicht moeten gevonden worden tussen enerzijds een meer universele bescherming voor alle werkenden, en anderzijds een sociale zekerheid die voldoende aangepast is aan de eigen manier van werken bij zelfstandigen.

Opinie | Opiniërend artikel
mei 2019
AA20190354

Toont alle 10 resultaten