Over de bijl en de wortel: kritiek op de persoon van de rechter


In het NJB van 11 juni 1988 deed Van Maarseveen een felle aanval op de rechters die het verkrachtingsarrest (NJ 1988, 156) gewezen hadden. Andere redakteuren van het NJB distantieerden zich van de woorden van Van Maarseveen: volgens hen legt zijn persoonlijke aanval op de rechters ‘de bijl aan de wortel van het instituut van onafhankelijke rechtspraak’. Maar waarom zouden rechters eigenlijk niet persoonlijk aangevallen mogen worden? Twee redacteuren gaan hier dieper op in.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R.Th. Mirck

Verschijning: september 1988

Archiefcode: AA19880502

kritiek onafhankelijkheid onpartijdigheid rechterlijke beslissing rechterlijke macht vonnis

Overige Rechterlijke organisatie

Opinie Redactioneel