Opzet en schuld in het verkeer


Hoge Raad 15 oktober 1996, nr. 102826, ECLI:NL:HR:1996:ZD0139, NJ 1997, 199 m.n.’tH (Porsche)

Zeer gevaarlijk rijgedrag dat tot een ongeval met dodelijke slachtoffers leidt, kan (in theorie) tot aansprakelijkstelling voor opzettelijke levensberoving leiden. Indien het echter gaat om een geval waarbij de verdachte ook zelf aanmerkelijk levensgevaar heeft gelopen moet de rechter in zijn oordeel betrekken, dat behoudens aanwijzingen voor het tegendeel niet waarschijnlijk is dat de verdachte de aanmerkelijke kans van een dodelijk ongeval inderdaad heeft aanvaard. Een nadere bewijsmotivering kan dan niet worden gemist.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J. de Hullu

Verschijning: juni 1997

Archiefcode: AA19970438

Hoge Raad 15-10-1996 (ECLI:NL:HR:1996:ZD0139) zaaknummer: 102826

aanmerkelijke kans aanvaarding doodslag risico voorwaardelijk opzet

Strafrecht en criminologie

Annotaties en wetgeving Annotatie