Opschietende paddenstoelen en buurtrechtspraak

De opkomst van de buurtrechter en hoe de rechtspraak deze innovatie nader vorm moet geven


De rechtspraak experimenteert volop met buurtrechtspraak die voor geschillen van gewone burgers een eenvoudige, snelle en op verzoening gerichte procedure biedt. In deze bijdrage wordt ingegaan op de totstandkomingsgeschiedenis van buurtrechtspraak en hoe de verschillende experimenten zijn vormgegeven. De auteur doet tevens een aantal aanbevelingen hoe de rechtspraak haar organisatie van innovatie kan vormgeven om vernieuwingen zoals buurtrechtspraak tot een succes te maken.


U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen