Toont alle 5 resultaten

De U(H(L))D als docent – niks mis mee

Naar een herwaardering van academisch (juridisch) onderwijs

L. van Lent, U.R.M.T. de Vries

Post thumbnail In deze bijdrage vragen wij aandacht en waardering voor het rechtswetenschappelijk onderwijs door meer te investeren in docenten, waarbij de nadruk ligt op onderwijs, innovatie van onderwijs, en onderzoek naar onderwijs: ‘principal educators’. Zo’n omslag is belangrijk vanwege ontwikkelingen die zich in de afgelopen decennia hebben voltrokken.

Perspectief | Perspectiefartikel
juni 2023
AA20230472

Kort interview met Willem A. Hoyng

Professor meester Willem A. Hoyng is gespecialiseerd in het intellectuele eigendomsrecht en heeft een speciale affiniteit met het octrooirecht. Hij promoveerde in 1988 op het onderwerp ‘repareren in het octrooirecht’ en is hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. In het hierna volgende spreekt hij openhartig over zaken als zijn verleden, de stand van de octrooirechtspraak in Nederland en de internationalisering van het intellectuele eigendomsrecht en het onderwijs.

Perspectief
december 2003
AA20030924

Opschietende paddenstoelen en buurtrechtspraak

De opkomst van de buurtrechter en hoe de rechtspraak deze innovatie nader vorm moet geven

R.C. Hartendorp

Post thumbnail De rechtspraak experimenteert volop met buurtrechtspraak die voor geschillen van gewone burgers een eenvoudige, snelle en op verzoening gerichte procedure biedt. In deze bijdrage wordt ingegaan op de totstandkomingsgeschiedenis van buurtrechtspraak en hoe de verschillende experimenten zijn vormgegeven. De auteur doet tevens een aantal aanbevelingen hoe de rechtspraak haar organisatie van innovatie kan vormgeven om vernieuwingen zoals buurtrechtspraak tot een succes te maken.

Opinie | Opiniërend artikel
juni 2020
AA20200544

State of the art aansprakelijkheid

J. van Slooten

State of the art is een uit de VS overgewaaide term die het best vertaald kan worden met 'stand van wetenschap en techniek'. Met de opkomst van nieuwe rechtsgebieden als milieu- en productenaansprakelijkheidsrecht is ook haar belang in het Nederlandse recht toegenomen. Daarbij wordt de stand van wetenschap en techniek gezien als één van de laatste verweermiddelen die producenten en vervuilers nog ten dienste staan om aansprakelijkheid af te weren.

Verdieping | Studentartikel
mei 1992
AA19920239

Technologie-ondernemingen in het mededingingsrecht

Ingrijpen of niet ingrijpen door een toezichthouder, is dat de vraag?

R.M. Elemans, A. Gerbrandy

Post thumbnail

Kenmerk van technologiemarkten is de aanwezigheid van dominante ondernemingen, zoals Google en Facebook. Het mededingingsrecht stelt toezichthouders voor de lastige vraag of zij wel of niet moeten ingrijpen. De dominante onderneming kan de concurrentie immers beperken, maar tegelijkertijd kan door snelle ontwikkelingen de dominante positie morgen zijn ingehaald door een innovatievere concurrent.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2016
AA20160009

Toont alle 5 resultaten