Oplichting nader beschouwd


Hoge Raad 20 december 2016, nr. 15/00911, ECLI:NL:HR:2016:2889, NJ 2017/157, m.nt. N. Keijzer

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.M. ten Voorde

Verschijning: juni 2017

Archiefcode: AA20170528

Hoge Raad 20-12-2016 (ECLI:NL:HR:2016:2889) zaaknummer: 15/00911

326 Sr bedrog handelsverkeer oplichting valse hoedanigheid vertrouwen

Strafrecht en criminologie Strafrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie