avondklok

Toont alle 4 resultaten

Coronacrisis, staatsnood(recht) en mensenrechten: beeld van een driehoeksverhouding

J.P. Loof

Post thumbnail Er is afgelopen anderhalf jaar veel politieke en juridische discussie geweest over staatsrechtelijke en grondwettelijke aspecten van de maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis. Daarbij kwam onder meer de vraag aan de orde of het staats­noodrecht gebruikt zou kunnen worden om deze crisis het hoofd te bieden. Deze bijdrage bekijkt de corona­maatregelen en het staatsnoodrecht vanuit een mensen­rechtelijk en verdrags­rechtelijk perspectief. Want ook in de mensenrechten­verdragen zitten speciale bepalingen die gericht zijn op situaties van staatsnood. En een relevante vraag is of de corona­maatregelen niet zodanig omvangrijke ingrepen in de vrijheid van burgers opleveren dat een beroep op die speciale noodtoestandsbepalingen uit de mensenrechtenverdragen noodzakelijk is. Daarnaast speelt bij beperkingen van de vrijheidsrechten van burgers het proportionaliteitsvereiste altijd een essentiële rol. Maar hoe moet en kan de toets aan dit vereiste plaatsvinden in onzekere (crisis)omstandigheden?

Bijzonder nummer | Crisis!
juli 2021
AA20210672

De avondklok: eens, maar nooit meer?

B. van der Vorm

Post thumbnail In deze amuse gaat Benny van der Vorm in op de bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving van de avondklok.

Opinie | Amuse
maart 2021
AA20210222

De ongekende opleving van het noodrecht in de coronacrisis

Over de inzet van noodverordeningen en staatsnoodrecht ter infectieziektebestrijding

A.J. Wierenga

Post thumbnail Ons infectieziektebestrijdingsrecht bleek na de uitbraak van het coronavirus al snel volstrekt ontoereikend voor de noodzakelijk geachte maatregelen. De juridische queeste naar aanvullende bevoegdheden resulteerde uiteindelijk in een speciale coronawet. In langdurige afwachting van die wet werd intensief gebruik­gemaakt van het gemeentelijke noodrecht om het gat te dichten. Zelfs het staatsnoodrecht werd ingezet ter infectieziekte­bestrijding. Dit uitzonderlijke gebruik van het noodrecht staat centraal in dit artikel.

Bijzonder nummer | Crisis!
juli 2021
AA20210660

Openbare orde verstorende twaalfminners

J.G. Brouwer, S.M. Wolfert

Post thumbnail In 2009 wordt in de gemeenten Utrecht en Rotterdam geëxperimenteerd met een maatregel die te boek staat als de avondklok. Kort gezegd komt het erop neer dat de burgemeester aan de ouders van een overlastgevend kind mededeling doet dat de politie hun kind naar huis brengt, indien het in de eerstkomende drie maanden opnieuw overlast veroorzaakt dan wel indien hun kind zich na 21.00 uur zonder begeleiding op straat bevindt. De introductie van de avondklok stuitte bij veel leden van de Eerste Kamer op verzet. Het was dat de maatregel onderdeel uitmaakte van de package deal die Voetbalwet heet, anders was de bevoegdheid er nooit gekomen. Dat had niet zozeer te maken met het instrument zelf, als wel met het vage toepassingscriterium: herhaaldelijke groepsgewijze verstoring van de openbare orde.

Opinie | Opiniërend artikel
april 2011
AA20110267

Toont alle 4 resultaten