Openbaarheid van bestuur is weer echte openbaarheid


Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 25 april 2000, ECLI:NL:RVS:2000:AA5845, nr. 199900528/1, JB 2000, 142, NJB 2000, p. 1072, Mediaforum 2000, p. 213, m.nt. Wouter Hins

Voetbalvandalen: Afdeling zet streep door oneigenlijk gebruik van de Wet openbaarheid van bestuur voor ‘selectieve openbaarmaking’ aan bepaalde verzoekers. Artikel 10, tweede lid, (e) en (g) Wob; artikel 8 EVRM; artikel 11, eerste lid, Wpr.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L.J.A. Damen

Verschijning: september 2000

Archiefcode: AA20000663

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 25-04-2000 (ECLI:NL:RVS:2000:AA5845) zaaknummer: 199900528/1

selectieve openbaarmaking specifiek belang stadionverbod WOB

Staats- en bestuursrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie