Resultaat 1–12 van de 45 resultaten wordt getoond

‘Wanted Dead or Alive!’ Premiejagen in het Wilde Westen

W.A.G. Hermans, L.L. MacLean

Een nieuwe en omstreden wet in Texas verbiedt de uitvoering van abortussen na een detecteerbare hartslag. De handhavers? Individuele burgers die na een gegronde klacht tegen een faciliteerder van abortus een 'beloning' van ruim 10.000 dollar kunnen opstrijken. Luka en Wim bespreken deze maand de gekozen vorm van privaatrechtelijke handhaving alsmede de wenselijkheid ervan.

Opinie | Redactioneel
November 2021
AA20210971

Crisis in American Criminal Law

Reflections from a Comparative Perspective

J.L. Diamond

Post thumbnail

This article addresses the intense current disaffection with the American criminal justice system. It highlights a few of the contemporary crisis points discussed in my course ‘Current Controversies in American Criminal Law’, taught in the spring 2015 at Leiden University. Topics surveyed include ‘zero tolerance’ and militarized policing, drug crime prosecution and incarceration, self defense, arrest and the use of force, the jury advocacy trial and plea bargaining.

Verdieping | Verdiepend artikel
April 2016
AA20160254

De actuele discussie over de doodstraf in de Verenigde Staten

R. van der Hulle

Post thumbnail

Een van de meest omstreden onderwerpen in de Verenigde Staten is de doodstraf. Hoewel de doodstraf ten tijde van de vaststelling van de Amerikaanse Grondwet een breed aanvaarde straf was, is de discussie over de grondwettigheid van deze straf recentelijk opnieuw opgelaaid.

Verdieping | Verdiepend artikel
Februari 2018
AA20180130

De Amerikaanse presidentsverkiezingen voor de rechter

Over politieke benoemingen, conservatieve rechters en Trumps grote misrekening

R. van der Hulle

Post thumbnail

De Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november 2020 tussen president Donald Trump en zijn Democratische tegenstander Joe Biden kunnen in veel opzichten historisch worden genoemd. De opkomst bij deze verkiezingen was nog nooit zo hoog. Niet eerder behaalden beide presidentskandidaten zoveel stemmen. En sinds lange tijd werd een zittende president niet herkozen. Na op de verkiezingsdag de overwinning te hebben geclaimd, zag Trump zijn voorsprong al snel verdampen in het voordeel van Biden. Daarop startte Trump een groot aantal gerechtelijke procedures met als doel alsnog tot winnaar te worden uitgeroepen. Met de benoeming van veel conservatieve rechters gedurende zijn ambtstermijn zag Trump deze procedures met vertrouwen tegemoet. Dat vertrouwen bleek echter tevergeefs.

Verdieping | Verdiepend artikel
Mei 2021
AA20210471

De Britten eruit, de advocaten erin?

De gevolgen van de Brexit voor het vrij verkeer van Britse advocaten in de Europese Unie

J. van de Riet

Post thumbnail De Brexit heeft grote gevolgen voor alle sectoren van de Britse economie, waaronder de advocatuur. Deze bijdrage bespreekt de vrijverkeersrechten die Britse advocaten op dit moment genieten in de Europese Unie, waardoor zij grotendeels gelijkgesteld worden met advocaten uit de gastlidstaat en daar bovendien gemakkelijker kunnen integreren. Vervolgens wordt onderzocht welke gevolgen de Brexit heeft voor de werking van deze rechten en of er mogelijkheden zijn om even­tuele problemen te voorkomen.

Verdieping | Studentartikel
September 2020
AA20200766

De constitutionele crisis in Polen: een uitdaging voor de EU

M. Stremler

Post thumbnail

De crisis rond het Poolse constitutionele hof is een Europese aangelegenheid, omdat de Poolse constitutionele orde deel uitmaakt van het fundament van de Europese Unie. Hoewel optreden door de Europese Commissie daarom gerechtvaardigd is, moet de Commissie wel uitkijken niet meer kwaad dan goed te doen.

Opinie | Opiniërend artikel
December 2016
AA20160952

De herziening van het Franse verbintenissenrecht: les jeux sont faits

C. Calomme, J.M. Smits

Post thumbnail

1 oktober 2016 was een historische datum voor het Franse recht. Voor het eerst sinds de invoering van de Code Civil in 1804 vond een grondige herziening plaats van het in het wetboek neergelegde verbintenissenrecht. In deze bijdrage wordt ingegaan op de motieven voor en de inhoud van de herziening.

Verdieping | Verdiepend artikel
Oktober 2016
AA20160726

De luide ondergang en stille herrijzenis van Trumps inreisverbod

K.M. Manusama

Daags na zijn inauguratie vaardigde de president Trump een decreet uit met een inreisverbod voor burgers uit zes hoofdzakelijk islamitische landen. Er zou daarmee sprake zijn van een muslim ban; een poging om moslims buiten de VS te houden. Er ontstond snel grote maatschappelijke en juridische weerstand. Ondertussen is ondanks al het maatschappelijke en juridische verzet de laatste versie van het inreisverbod van kracht geworden, na interventie door het Amerikaanse Hooggerechtshof. Kenneth Manusama legt uit hoe dit gelopen is.

Opinie | Opiniërend artikel
Februari 2019
AA20190128

De rol van de rechter in politieke geschillen

Over political questions, klimaatverandering en verkiezingen

R. van der Hulle

In deze bijdrage gaat Rob van der Hulle nader in op zijn proefschriftonderzoek, waarin hij de rol van de rechter in politieke geschillen onderzocht.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Juni 2021
AA20210647

Deutschland über alles

E.H. Hondius

Ewoud Hondius schrijft in zijn column over enig empirisch onderzoek dat hij deed naar verwijzingen naar Duits, Engels en Frans recht in dissertaties.

Opinie | Column
Februari 2012
AA20120102

Dienstbodes in perspectief

A. Vlieger

Post thumbnail Antoinette Vlieger pleit voor meer aandacht in het juridisch curriculum voor metajuridische invalshoeken zoals rechtssociologie, rechtsgeschiedenis en rechtseconomie. Dit doet ze door middel van een onderzoek naar de rechtspositie van dienstbodes in Arabische landen. Deze dienstbodes bevinden zich vaak in een zeer kwetsbare situatie. Een juridische analyse levert in dit geval weinig op, maar metajuridische perspectieven bieden hier juist interessante inzichten.

Perspectief | Perspectiefartikel
Oktober 2012
AA20120779

Duits Constitutioneel Hof zet verhoudingen in de Europese rechtsorde op scherp over de bevoegdheden van de ECB

M. van der Sluis

Bundesverfassungsgericht (Duits Constitutioneel Hof/BVerfG) 5 mei 2020, ECLI:DE:BVerfG:2020:rs20200505.2bvr085915, 2 BvR 859/15 (PSPP) Het PSPP-arrest van het Duitse Constitutioneel Hof (het Bundesverfassungsgericht, hierna BVerfG) gaat over twee juridische problemen. In de eerste plaats gaat het over de manier waarop de rechter de uitoefening van bevoegdheden door de Europese Centrale Bank (ECB) controleert. In de tweede plaats gaat het over de verhouding tussen het recht van de Europese Unie (EU) en nationaal recht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Oktober 2020
AA20200972

Resultaat 1–12 van de 45 resultaten wordt getoond