Op de rand of net er over?


In beginsel is iemand aansprakelijk met zijn gehele vermogen. Er bestaat geen wettelijke regel dat bij de executie een bepaalde volgorde in acht moet worden genomen, maar in de praktijk zijn op grond van rechterlijke uitspraken regels gegroeid. Daarnaast wil de wetgever de schuldenaar beschermen met een regeling omtrent zaken waarop geen beslag kan worden gelegd c.q. een zeker bedrag aan inkomen/uitkering niet voor beslag vatbaar te verklaren. Recent ontstond discussie betreffende een uitspraak van de voorzieningenrechter Arnhem, waarin is uitgemaakt dat de beslagvrije voet niet geldt voor op een bankrekening overgemaakt restantsalaris.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.W. Jongbloed

Verschijning: maart 2008

Archiefcode: AA20080196

aansprakelijkheid beslag executoriale titel uitwinning

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Opinie Opiniërend artikel