Ook gij, Plasterk?


Op 2 juli 2009 is het wijzigingsvoorstel voor de Wet op het Hoger Onderwijs door de Tweede Kamer aangenomen. Door de wetswijziging zal een tweede studie voor studenten die na het behalen van of een bachelor-diploma of een master-diploma een tweede studie willen beginnen of voortzetten fors duurder worden. De minister heeft deze verhoging gemotiveerd met de opmerking dat de overheid slechts verantwoordelijk is voor de financiering van één bacheloropleiding en één masteropleiding. De Tweede Kamer lijkt dit uitgangspunt te delen; het wetsvoorstel werd op dit punt – ondanks een voorgesteld amendement van het lid Van Dijk – in ongewijzigde vorm aangenomen. De redactie van Ars Aequi is verontwaardigd over dit uitgangspunt.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C.J.D. Warren

Verschijning: december 2009

Archiefcode: AA20090793

collegegeld excellentie Plasterk tweede studie wetswijziging

Opinie Redactioneel