Ontbrekend mandaat en schadevergoeding


Afdeling geschillen van bestuur van de Raad van State (AGRvS) 6 april 1992, ECLI:NL:RVS:1992:AN3044, nr. G09.89.0017, AB 1993, nr. 276 (mrs. Van Zeben, Kamperman, Van der Does).

Uitspraak van de Afdeling geschillen van bestuur van de Raad van State waarbij er een besluit is genomen door een hoofd van een afdeling ven Gedeputeerde Staten die daartoe niet bevoegdelijk was gemandateerd. De Afdeling vernietigt het besluit. In de noot wordt dieper op de regels en problemen rondom het mandateren van bevoegdheden ingegaan.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.W.C. Akkermans

Verschijning: november 1993

Archiefcode: AA19930823

Afdeling geschillen van bestuur van de Raad van State 06-04-1992 (ECLI:NL:RVS:1992:AN3044) zaaknummer: G09.89.0017

bevoegdheid delegatie mandaat overdracht verantwoordelijkheid

Staats- en bestuursrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie