Onkruidverdelging bij de lelieteelt: reflexwerking van risicoaansprakelijkheid


Hoge Raad 2 december 2005, nr. C04/263HR, ECLI:NL:HR:2005:AU5661, LJN: AU5661, NJ 2006, 444 (JBMV) (Rijpma/Groot, Lelieteler)

In de annotatie bij dit arrest wordt ingegaan op eigen schuld en in hoeverre dit ook aan de orde is als het om hulppersonen gaat.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): T. Hartlief

Verschijning: december 2006

Archiefcode: AA20060899

Hoge Raad 02-12-2005 (ECLI:NL:HR:2005:AU5661) zaaknummer: C04/263HR

eigen schuld meerdaderschap reflexwerking van risicoaansprakelijkheid

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie