Toont alle 10 resultaten

Apart strafrecht voor vrouwen?

J. Hendriks, A. Slotboom

Post thumbnail

Vanaf het eind van de vorige eeuw ontstaat er steeds meer aandacht voor vrouwen en meisjes die delinquent gedrag vertonen. De vraag is waar deze toenemende aandacht vandaan komt. Een verklaring lijkt enerzijds te zijn dat, in vergelijking met mannen, steeds meer vrouwen in beeld komen bij justitie. Anderzijds blijken vrouwen ook steeds meer betrokken bij zwaardere vormen van criminaliteit. Overigens blijkt dat vrouwen, aldus officiële statistieken, hun achterstand op het gebied van criminaliteit nog lang niet ingelopen hebben.

Blauwe pagina's | Onderbelicht
januari 2012
AA20120006

Contextualiteit als uitgangspunt van constitutioneel-rechtelijk onderzoek

N.S. Efthymiou

Post thumbnail

Constitutioneel recht is, als onderdeel van de rechtsgeleerdheid, een sociale wetenschap. Het constitutionele recht is minder sterk dan sommige andere sociale wetenschappen gericht op kwantitatief empirisch onderzoek, al lijkt er in recente tijden een grotere aandacht te bestaan in het constitutionele recht voor dergelijk onderzoek. Dat neemt niet weg dat veel onderzoek dat in het constitutionele recht wordt verricht, in hoofdzaak een combinatie is van tekstanalyse, begripsanalyse en observatie en interpretatie van de staatsrechtelijke en staatkundige praktijk. In deze bijdrage zal de aandacht alleen gericht zijn op deze laatste vorm van constitutioneel-rechtelijk onderzoek.

Blauwe pagina's | Onderbelicht
maart 2012
AA20120166

De economische fundering van de democratische rechtsstaat

M. van der Sluis

Post thumbnail

Voor (staatsrecht)juristen is de vraag interessant welke economische vrijheden op constitutioneel niveau als grondrecht beschermd dienen te worden. Welke regels die betrekking hebben op economische vraagstukken zijn van zulk fundamenteel belang voor de rechtsstaat dat ze opgenomen moeten worden in de nationale constitutie of Europese verdragen? Marijn van der Sluis besteedt aandacht aan deze tot op heden in het juridisch discours onderbelichte vragen.

Blauwe pagina's | Onderbelicht
september 2012
AA20120598

De Sturgeon-uitspraak van het Europese Hof van Justitie inzake passagiersrechten in het luchtvervoer. Quod est corrigendum

P.M.J. Mendes de Leon

In deze aflevering van Onderbelicht aandacht voor internationale en Europese wetgeving op het gebied van  passagiersbescherming en de soms vreemde beslissingen in de nationale en Europese rechtspraak op dit gebied.

Blauwe pagina's | Onderbelicht
mei 2012
AA20120334

De vrederechter en zijn opvolger de kantonrechter. Snelle en goedkope rechtspraak onderbelicht!

E. von Bóné

Post thumbnail

In 2011 was het precies 200 jaar geleden dat de vrederechter in ons land is ingevoerd. Om die reden organiseerde ik op 28 oktober jl. op de Erasmus Universiteit Rotterdam een internationaal congres over de ‘justice of the peace in Europe’. Want hoewel de vrederechter in Nederland niet meer bestaat maar wel zijn opvolger de kantonrechter, praktiseert de vrederechter nog steeds in andere Europese landen, zoals in Engeland, Frankrijk, Italië en België. In België functioneert de vrederechter al sinds 1795! Deze ‘laagsprekende rechter’ is niet alleen in de rechtsgeschiedenis onderbelicht geweest maar ook heden ten dage. Derhalve wil ik in de rubriek ‘Onderbelicht’ enige aandacht aan de juge de paix geven.

Blauwe pagina's | Onderbelicht
februari 2012
AA20120078

Draagmoederschap en IPR

K.R.S.D. Boele-Woelki

Post thumbnail

De laatste bijdrage in de reeks Onderbelicht gaat over (internationaal) draagmoederschap. Er rijzen vele ethische, medische, fysische, psychologische en juridische vragen als een vrouw een kind baart met de bedoeling het kind af te staan aan wensouders met wie het kind al dan niet genetisch verwant is. Katharina Boele-Woelki belicht enkele van de problemen die kunnen ontstaan.

Blauwe pagina's | Onderbelicht
december 2012
AA20120898

Een samenleving zonder vertrouwen: een bedreiging voor ons notariaat? Over de zin van notariaatsgeschiedenis

C.M. Cappon

Post thumbnail

In deze aflevering van ‘Onderbelicht’ wijst Kees Cappon op de noodzaak voor notariële studenten van een goede kennis van de geschiedenis van het notariaat en dan met name de essentie van het Latijnse notariaat. Deze kennis is onder andere onmisbaar in maatschappelijk discussies over de inrichting van de juridische dienstverlening.

Blauwe pagina's | Onderbelicht
oktober 2012
AA20120698

Leven als Mars in Gallië

E. Koops

Post thumbnail

Wie is de eigenaar van een schenking aan een godheid? Dit privaatrechtelijke probleem is nu niet meer zo actueel, maar de Romeinse juristen vonden voor dit probleem een eigenzinnige, praktische en – door de opkomst van het Christendom – tamelijk onderbelicht gebleven oplossing.

Blauwe pagina's | Onderbelicht
juni 2012
AA20120414

Onderbelicht: het vaststellen van de feiten

R.J.B. Schutgens

Post thumbnail

In de rechtenopleiding zou meer aandacht moeten worden besteed aan de beoordeling van feiten. In een vak ‘waarheidsvinding’ zouden rechtenstudenten kunnen leren hoe bewijs moet worden beoordeeld.

Blauwe pagina's | Onderbelicht
april 2012
AA20120246

Verhalenderwijs

A.M.P. Gaakeer

Post thumbnail

Dat taal en recht onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn is duidelijk, maar in deze aflevering van Onderbelicht legt Jeanne Gaakeer uit waarom ook literatuur onontbeerlijk is voor juristen. Zij pleit dan ook voor meer aandacht voor Recht en Literatuur in het juridisch curriculum.
 

Blauwe pagina's | Onderbelicht
november 2012
AA20120798

Toont alle 10 resultaten