Onbegrepen maakt onbemind

De reikwijdte van artikel 359 lid 2 Sv


In dit artikel gaan de auteurs in op de betekenis van het in 2005 ingevoerde art. 359 lid 2 Sv dat de motiveringsplicht van de rechter regelt bij afwijking van nadrukkelijk onderbouwde standpunten van verdachte of officier van justitie. De vraag wordt gesteld of art. 359 lid 2 Sv een codificering van de heersende praktijk van voor 2005 is of dat er sprake is van een grotere motiveringsplicht van de rechter.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): D. Emmelkamp, G.H. Meijer

Verschijning: December 2007

Archiefcode: AA20070954

contradictoir stelsel motiveringsplicht uitdrukkelijk onderbouwd standpunt

Strafrecht en criminologie

Verdieping Verdiepend artikel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen