Olie op het vuur


Hoge Raad 9 november 2007, nr. C05/305HR, ECLI:NL:HR:2007:BA7557, RvdW 2007, 960 (Groot Kievitsdal)

In deze noot bij dit arrest wordt de risicoaansprakelijkheid van een werkgever besproken indien een ondergeschikte werknemer een toerekenbare onrechtmatige daad pleegt jegens een derde. Voor de gelaedeerde komt er door de regeling van art. 6:170 BW een extra loket bij om zijn schade te claimen voor zover de werkgever voldoende solvabel is om de schade te dragen. In deze zaak speelt een belangrijke rol of een werkgever aansprakelijk is voor schade die is veroorzaakt tijdens een bedrijfsuitje.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S.D. Lindenbergh

Verschijning: Mei 2008

Archiefcode: AA20080358

Hoge Raad 09-11-2007 (ECLI:NL:HR:2007:BA7557) zaaknummer: C05/305HR

arbeidsrelatie functioneel verband kwalitatieve risicoaansprakelijkheid werknemer

Burgerlijk recht

Annotaties en wetgeving Annotatie