OAR-ABN


Hoge Raad 18 december 1987, nr. 13005, NJ 1988, 340, ECLI:NL:HR:1987:AD0106 (OAR/ABN)

Voorrecht van de verkoper van onbetaalde roerende goederen en eigendomsoverdracht tot zekerheid van deze goederen die na de faillietverklaring van de koper in de feitelijke macht van de zekerheidseigenaar zijn overgegaan. De Hoge Raad komt tot een oordeel dat voortbouwt op het Berg/de Bary-arrest. In de noot wordt hier dan ook bij aangehaakt.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S.C.J.J. Kortmann

Verschijning: juli 1988

Archiefcode: AA19880469

Hoge Raad 18-12-1987 (ECLI:NL:HR:1987:AD0106) zaaknummer: 13005

bezitsbescherming crediteur debiteur faillissement feitelijke macht roerende zaken zekerheidseigendom

Burgerlijk recht

Annotaties en wetgeving AnnotatieOverig Rode draad Financiële markten en instellingen