Nieuwe Matex


Hoge Raad 10 februari 1978, nr. 11186, ECLI:NL:HR:1978:AC1257 (Nieuwe Matex)

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P. van Schilfgaarde

Verschijning: september 1978

Archiefcode: AA19780512

Hoge Raad 10-02-1978 (ECLI:NL:HR:1978:AC1257) zaaknummer: 11186

bepaaldheid ceel levering mede-eigendom vermenging

Burgerlijk recht GoederenrechtVermogensrecht