Toont alle 3 resultaten

De regulering van de infrastructuur van het internet: de afnemende invloed van de staten

R.W. Rijgersberg, C.N.J. de Vey Mestdagh

Het internet heeft een communicatierevolutie teweeggebracht, en ook ingrijpende gevolgen gehad voor de van oudsher grote invloed van staten op de regulering van de publieke communicatie-infrastructuur. De invloed van staten op de infrastructurele inrichting van het internet blijkt aanzienlijk kleiner dan traditioneel het geval was ten aanzien van soortgelijke publieke infrastructuren. Dit artikel behandelt de technische kenmerken van het internet die hiervoor verantwoordelijk zijn en laat zien waarom de staat zich op het internet van traditionele monopolist op het gebied van de regulering van publieke communicatie-infrastructuren heeft ontwikkeld tot slechts een belangenbehartiger onder velen.

Bijzonder nummer | Internet & recht | Verdieping | Studentartikel
juli 2008
AA20080505

Kuunders-milieuorganisaties

Th.G. Drupsteen

Hoge Raad 18 december 1992, nr. 14924, ECLI:NL:HR:1992:ZC0808, RvdW 1993, 15, Tijdschrift voor Milieu en Recht 1993, 24 m.nt. Kottenhagen-Edzes (Kuunders/Milieuorganisaties) Arrest in milieurechtelijke casus waarbij verschillende aspecten aan bod komen, te weten: de ontvankelijkheid van organisaties die belangen behartigen, de ontvankelijkheid bij de burgerlijke rechter daar waar een administratieve rechtsgang openstaat en de reikwijdte van artikel 12 van de Natuurbeschermingswet.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 1993
AA19930664

Nieuwe geschillenregeling voor ondernemingsraden

M.Tj. Bouwes

In dit artikel wordt de nieuwe geschillenregeling voor ondernemingsraden besproken die is neergelegd in de Wet op de Ondernemingsraden. De regeling geeft regels ten aanzien van geschilbeslechting tussen onderdelen van de ondernemingsraad en geschillen met de ondernemer. Er wordt ingegaan op de veranderde taak van de bedrijfscommissie. Daarnaast wordt de toegang tot de rechter besproken, evenals de integratie van procedures en regels op lager niveau. Tenslotte komt het hoger beroep en de kosten van rechtsbijstand aan de orde.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
juni 1990
AA19900383

Toont alle 3 resultaten