ondernemingsraad

Toont alle 7 resultaten

Het SER-advies van 15 mei 1992 over de betrokkenheid van de ondernemingsraad bij de voorbereiding van belangrijke beleidsbeslissingen en projecten

J. Zegers

Volgens een in 1987 uitgevoerd onderzoek is één van de knelpunten in het functioneren van ondernemingsraden dat ze in het algemeen pas op een laat tijdstip bij adviesplichtige besluiten worden betrokken. De onderzoekers wijten dit onder andere aan het huidige systeem van artikel 25 van de Wet op de Ondernemingsraden. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 1989 aan de SER de vraag voorgelegd of dit 'knelpunt' aanleiding is om tot wijziging van de Wet op de Ondernemingsraden over te gaan. De SER heeft deze vraag beantwoord in zijn advies van 15 mei 1992. Het standpunt van de SER is het onderwerp van dit artikel.

Verdieping | Studentartikel
december 1992
AA19920762

Interface Heuga

M.J.G.C. Raaijmakers

Hof Amsterdam 15 oktober 1992, ECLI:NL:GHAMS:1992:AC4363, nr. 24/92 OK, NJ 1993, 210 m.nt. Maeijer, (mrs. Vermeulen, Ten Kley en IJsselmuiden, Nabbe, Bunt), TVVS 1993, pp. 20/21 m.nt. M.G. Rood; zie ook R.A.A. Duk, SMA 1993, pp. 395-399 (Ondernemingsraad Heuga Nederland BV/Heuga Nederland BV en Interface Heuga BV) In dit arrest van het Hof Amsterdam is aan de orde in hoeverre de OR van een dochtervennootschap betrokken moet worden bij de beleids- en besluitvorming van de moeder van die dochter omdat de moeder in grote mate invloed kan uitoefenen op het functioneren van de dochter. Hier speelt dus de leer van de toerekening waarin de noot dieper op wordt ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 1993
AA19930658

september 1998

Katern 68: Sociaal recht

G.J.J. Heerma van Voss

december 2002

Katern 85: Sociaal recht

G.J.J. Heerma van Voss, J. Heinsius

Na het Maagdenhuis: vormgeving van medezeggenschap in het universitair onderwijs

P.W.A. Huisman

Post thumbnail

De bezetting van het Bungehuis en later het Maagdenhuis was een spontane uiting van onvrede over de bestuurlijke gang van zaken bij de Universiteit van Amsterdam. Beleid en wetgeving richten zich op verdere versterking van de medezeggenschap, maar de belangstelling vanuit de universitaire gemeenschap lijkt tegelijk nihil; de legitimiteit van medezeggenschap staat daardoor onder druk.

Perspectief | Perspectiefartikel
december 2015
AA20151020

Nieuwe geschillenregeling voor ondernemingsraden

M.Tj. Bouwes

In dit artikel wordt de nieuwe geschillenregeling voor ondernemingsraden besproken die is neergelegd in de Wet op de Ondernemingsraden. De regeling geeft regels ten aanzien van geschilbeslechting tussen onderdelen van de ondernemingsraad en geschillen met de ondernemer. Er wordt ingegaan op de veranderde taak van de bedrijfscommissie. Daarnaast wordt de toegang tot de rechter besproken, evenals de integratie van procedures en regels op lager niveau. Tenslotte komt het hoger beroep en de kosten van rechtsbijstand aan de orde.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
juni 1990
AA19900383

Webpublicatie – Hoofdlijnen van de BV

E.A. van Dooren, E.E. Neele, H.C.A. van Winden, N.M.C. Wisse

Post thumbnail Navigeer snel en overzichtelijk door de hoofdlijnen van de BV. Je wordt op praktische wijze geleid door al die onderdelen die voor het algemene begrip van de BV van belang zijn.

Alle uitgaven | Hoofdlijnen
01-12-2021

Toont alle 7 resultaten