Nawoord: het nieuwe Wetboek van Strafvordering voor de Nederlandse Antillen en Aruba


Naschrift bij een eerdere reactie over het nieuwe wetboek van strafvordering waarbij het concordantiebeginsel uit het statuut aan de orde komt.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S. van Gessel, M.F.J. Haak

Verschijning: Februari 1997

Archiefcode: AA19970084

Concordantiebeginsel overeenkomst rechtseenheid verschillen

Staats- en bestuursrecht Strafrecht en criminologie

Opinie Reactie/nawoord