Toont alle 5 resultaten

Gezond verstand in het Carabisch gebied

H. de Doelder

In dit artikel, dat een reactie is op een eerder artikel uit Ars Arqui, wordt ingegaan op het nieuwe Wetboek van Strafvordering voor de Nederlandse Antillen (AASv). Hierbij komen belangrijke verschillen met het recht van het Nederlandse vasteland aan de orde en wordt ingegaan op het Statutaire concordantiebeginsel.

Opinie | Reactie/nawoord
Januari 1997
AA19970017

Interregionale beslissingsharmonie of harmonie methet internationaal privaatrecht?

J. de Haan

Sinds het eind van de jaren tachtig zijn in de rechtsliteratuur een aantal boeiende publicaties over het interregionaal privaatrecht verschenen. Vooral het Nederlandse interregionaal echtscheidingsrecht heeft de pennen in beweging gebracht. Dit komt doordat de Nederlandse rechter ten aanzien van veel interregionale echtscheidingen, als waren het internationale echtscheidingen, een grote rechtsmacht heeft aangenomen en veelal Nederlands recht toepasselijk heeft geacht. De centrale vraag in het navolgende artikel is of voor interregionale echtscheidingen de internationaalprivaatrechtelijke regeling volstaat, dan-wel een specifieke regeling van interregionaal echtscheidingsrecht geboden is. Deze kwestie is om twee redenen actueel. Ten eerste heeft de Hoge Raad recentelijk bepaald dat een Nederlands echtscheidings-vonnis in ieder koninkrijksdeel dezelfde rechtskracht heeft; ten tweede is betreffende het interregionaal conflictenrecht een voorontwerp van Rijkswet vervaardigd met als titel Proeve van een Koninkrijkswet Interregionaal Privaatrecht.

Verdieping | Studentartikel
November 1994
AA19940716

Nawoord: het nieuwe Wetboek van Strafvordering voor de Nederlandse Antillen en Aruba

S. van Gessel, M.F.J. Haak

Naschrift bij een eerdere reactie over het nieuwe wetboek van strafvordering waarbij het concordantiebeginsel uit het statuut aan de orde komt.

Opinie | Reactie/nawoord
Februari 1997
AA19970084

Recht en cultuur

Open brief van C.W. Maris aan A.F. Paula

C.W. Maris, A.F. Paula

Briefwisseling van Maris en Paula in het kader van de Rode draad 'Recht & Ethiek' waarbij het Antilliaanse huwelijksrecht aan de orde komt. Maris vraagt zich af of in de Nederlandse Antillen het liberale systeem van het Nederlandse vasteland moet worden ingevoerd. Hij legt vier verschillende gevallen voor waaruit wel of geen invoering geconcludeerd kan worden. Paula gaat in op de voor en nadelen van versoepeling van het huwelijks- en echtscheidingsrecht op de Nederlandse Antillen en de discussie over het homohuwelijk aldaar.

Opinie | Opiniërend artikel | Overig | Rode draad | Recht en ethiek
December 1998
AA19980960

Vernietiging van arbitrale vonnissen

G.R. Rutgers

Hoge Raad 9 januari 2004, nr. R02/066HR, ECLI:NL:HR:2004:AK8380, RvdW 2004, 11 (Nannini (Frankrijk, met gekozen domicilie op Sint Maarten)/De vennootschap naar Nederlands Antilliaans recht SFT Bank NV (Curaçao)) Vernietiging van arbitraal vonnis op grond van motiveringsgebrek kan alleen bij ontbrekende motivering of motivering zonder steekhoudende verklaring.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
December 2004
AA20040881

Toont alle 5 resultaten