Minimumstraf voor merkinbreuk in strijd met EU-recht dankzij TRIPs-Overeenkomst


HvJ EU 19 oktober 2023, C-655/21, ECLI:EU:C:2023:791, IEPT20231019 (G.ST.T.) (rechters: C. Lycourgos, O. Spineanu-Matei (rapporteur), J.-C. Bonichot, S. Rodin and L.S. Rossi, conclusie A-G G. Pitruzezella)


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): Th.C.J.A. van Engelen

Verschijning: februari 2024

Archiefcode: AA20240168

Hof van Justitie Europese Unie 19-10-2023 (ECLI:EU:C:2023:791)

267 VWEU 49 Handvest EU 51 Handvest EU Bulgaars recht EVRM G.ST.T. IE-Handhavingsrichtlijn merkinbreuk TRIPS-overeenkomst valse merkkleding

Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie