Milieucriminaliteit en herstelrecht


In dit redactioneel gaan we in op de positie van slachtoffers van milieudelicten in strafprocedures die als reactie daarop worden gevoerd. Deze positie kan niet altijd als even sterk worden aangemerkt. Ook vragen we aandacht voor een meer slachtoffergerichte benadering van dit type criminaliteit: herstelrecht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): N. Lgarah, D.B. Sander

Verschijning: februari 2021

Archiefcode: AA20210107

51e Sv herstelrecht milieucriminaliteit milieudelict slachtoffer spreekrecht

Strafrecht en criminologie Strafrecht

Opinie Redactioneel