Mensenrechten in oorlogs- en vredestijd


Artikel waarin de verhoudingen tussen mensenrechtenverdragen en het internationaal humanitair recht met elkaar worden vergeleken. Dit alles vanuit het oogpunt dat burgers in oorlogssituaties veiligheid en een menswaardig bestaan verdienen.