Toont alle 10 resultaten

Ereschulden en mensenrechten

G. Jungslager

Gedurende de bezetting van Nederlands-Indië hebben er ernstige schendingen van de rechten van de mens plaatsgevonden. Als gevolg daarvan menen velen dat Japan nu een ereschuld in te lossen heeft ten opzichte van de nog in leven zijnde slachtoffers en hun nabestaanden. In Tokio zijn processen tegen de Japanse overheid aanhangig gemaakt om genoegdoening te verkijgen. In dit artikel wordt ingegaan op de positie van de Nederlandse gelaedeerden, en de Stichting Japanse Ereschulden die hun belangen behartigt.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 1997
AA19970020

Het proces Milosevic (2002)

E. van Sliedregt

Het Milosevic proces is nog gaande, maar reeds nu al historisch te noemen. Milosevic zal de geschiedenis ingaan als het eerste (ex-)staatshoofd dat terechtstaat voor een internationaal straftribunaal. Hieronder volgt een korte bespreking van ‘Milosevic in Den Haag’.

Overig | Rode draad | Historische rechtszaken
december 2003
AA20030911

Internationale strafrechtspraak: de zaak Karadžić

Mensenrechten in oorlogs- en vredestijd

E. Huysmans, W. Steenbakker

Artikel waarin de verhoudingen tussen mensenrechtenverdragen en het internationaal humanitair recht met elkaar worden vergeleken. Dit alles vanuit het oogpunt dat burgers in oorlogssituaties veiligheid en een menswaardig bestaan verdienen.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 1994
AA19940090

Over straf valt te onderhandelen, over de waarheid niet

Deel II: De Zuidafrikaanse Waarheidscommisie als voorbeeld?

J.W. de Visser

Hoe om te gaan met de beulen van Apartheid? In een voorgaand artikel werd een uiteenzetting gegeven van de Zuid-Afrikaanse Waarheids- en Verzoeningscommissie. De rechtshistorische argumenten die aan haar oprichting en onderzoek van mensenrechtenschendingen onder Apartheid ten grondslag lagen en de juridische grondslag daarvan kwamen aan de orde. Daarbij werd speciale aandacht gegeven aan de mogelijkheid voor mensenrechtenschenders om amnestie te verkrijgen in ruil voor een bekentenis. In dit artikel wordt bekeken of de amnestieverlening de internationaalrechtelijke toets kan doorstaan en wordt een algemene evaluatie van het werk van de Waarheidscommissie gepresenteerd.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2002
AA20020874

Peru: mensenrechten in een tijd van straffeloosheid

Amnesty International

In dit artikel van Amnesty International wordt ingegaan op de mensenrechtenschendingen begaan op het Peruaanse platteland in de jaren '80 en '90 om op die manier de orde te herstellen in Peru. In het artikel wordt ingegaan op de de regeringsmaatregelen, de Amnestiewet, het verbod van rechterlijke toetsing en de toekomst.

Verdieping | Verdiepend artikel
juli 1996
AA19960499

Schrijfaktie Amnesty International

Amnesty International

Schrijfactie voor Amnesty International ten behoeve van de leden van de Soedanese Orde van Advocaten.

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 1990
AA19900168

Schrijfoproep Saoedi Arabië

Saoedi Arabië: onrechtvaardige berechting achter gesloten deuren

Amnesty International

Het recht op een rechtvaardig en onpartijdig proces wordt in Saoedi Arabië op grove wijze geschonden. Het strafprocesrecht dient er als verlengstuk van de macht van de staat. Individuen worden tegen deze macht op geen enkele manier beschermd. Hierdoor kunnen mensenrechten op grote schaal geschonden worden. Zowel James Rebenito als Nieves werd slachtoffer van deze schendingen. Amnesty International roept de Saoedische autoriteiten op een einde te maken aan de maar voortdurende flagrante mensenrechtenschendingen door het recht op een rechtvaardig proces te erkennen en te incorporeren in haar wetgeving.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 1998
AA19980097

Schrijfoproep Venezuela

Amnesty International

Schrijversoproep van Amnesty International ondersteund door Ars Aequi waarin wordt gevraagd om naar aanleiding van recente mensenrechtenschendingen brieven te schrijven naar overheidsinstanties van Venezuele

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 1994
AA19940150

The profits of doom

L. Roorda

Post thumbnail

Nederland is een spil in het internationale bedrijfsleven, onder andere vanwege de internationale reikwijdte van Nederlandse ondernemingen. Die centrale rol betekent ook dat Nederland in toenemende mate geconfronteerd wordt met de negatieve bijeffecten van de activiteiten van die ondernemingen, zoals blijkt uit de recente Kiobel-zaak, waarin Shell wordt verweten medeplichtig te zijn aan de executie van dissidenten in Nigeria in 1995. Dit roept de vraag op: in hoeverre zijn Nederlandse hoofdkantoren medeverantwoordelijk voor mensenrechtenschendingen door hun dochterondernemingen, en draagt de Nederlandse Staat een plicht om toegang tot de rechter te verschaffen voor slachtoffers van deze mensenrechtenschendingen? Wij delen immers in grote mate mee in de profits of doom.

Opinie | Amuse
oktober 2017
AA20170774

Toont alle 10 resultaten