Mensenrechten en meerderjarige onbekwamen


In dit artikel, behorend bij de rode draad ‘de positie van onbekwamen in het recht’, wordt ingegaan op de invloed van mensenrechten op de onbekwaamheidsverklaring van bepaalde personen en de vertegenwoordigingsbevoegdheid. Er wordt daarnaast in gegaan op de gedwongen behandeling van mensen.