Leerschool der misdaad


Opiniërend artikel over het niet-toelaten van minderjarigen bij strafzittingen. De auteur komt daartoe na een eigen ervaring met zijn dochter en vergelijkt de regeling met de filmkeuring. De auteur vraagt zich of de bescherming door de overheid door jongeren onder de 18 niet toe te laten een zitting bij te wonen nog wel van deze tijd is.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): T. Schiphof

Verschijning: Juni 1993

Archiefcode: AA19930450

bescherming censuur filmkeuring openbaarheid politierechter strafzaken

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Opinie Opiniërend artikel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen