Lawines en dijkdoorbraken in het aansprakelijkheidsrecht


In het aansprakelijkheidsrecht bedient men zich wel eens van floodgate-argumenten. Volgens die argumenten zou aansprakelijkstelling de sluizen openzetten voor een grote hoeveelheid claims. Welke rol zouden floodgate-argumenten mogen spelen in de beoordeling van een aansprakelijkheidszaak en hoe verhoudt het gebruik van deze argumenten zich tot de traditionele compensatiefunctie in het aansprakelijkheidsrecht?


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): D.W. van Maurik, E.E. Nauta

Verschijning: februari 2020

Archiefcode: AA20200123

aansprakelijkheidsrecht floodgate-argument

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Opinie Redactioneel