Lastige plicht of ondraaglijke last?


In dit redactionele artikel wordt kort de zorgplicht in de bank- en verzekeringswereld aangestipt aan de hand een arrest (HR 11 juli 2003, RvdW 2003,123).


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): F. Jaspers, C. Rijckenberg

Verschijning: november 2003

Archiefcode: AA20030813

put-opties zorgplicht

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Opinie Redactioneel