Kunnen juristen leren denken?

Over het doceren van informele logica en Critical Thinking


In dit artikel wordt de vraag besproken wat informele logica en ‘Critical Thinking’ zouden kunnen betekenen voor de Nederlandse juridische opleiding. Daartoe wordt allereerst de Amerikaans-Canadese stroming besproken. Daarna volgt een verslag van een congres dat in mei 1988 in Canada plaatsvond onder de titel ‘Teaching Informal Logic and Critical Thinking at Colleges and Universities’.’ Tenslotte komt de betekenis van een en ander voor het Nederlands juridisch onderwijs aan bod.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L. Hesselink

Verschijning: februari 1989

Archiefcode: AA19890120

critical thinking informele logica kritisch denken redeneren

Metajuridica Rechtstheorie

Perspectief Perspectiefartikel