Krom rechtspreken


Rechtspreken is kiezen, maar soms wordt de rechter door de omstandigheden, de procespartijen, of de wet in zijn keuzemogelijkheden beperkt. Om tot een rechtvaardige beslissing te komen moet de rechter in zulke gevallen soms afwijken van de juridische dogmatiek. De rechtswetenschap dient nuchter om te gaan met deze ogenschijnlijke tegenstelling van theorie en praktijk. Dogmatisch muggenziften miskent de schone essentie van rechtspraak: rechterswerk is gewetenswerk.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M. Samadi, J.J. Valk

Verschijning: december 2013

Archiefcode: AA20130901

dogmatiek gewetenskeuze rechtspraak rechtvaardigheid redelijkheid en billijkheid waarderingsvrijheid

Metajuridica RechtsplegingRechtstheorie

Opinie Redactioneel