Krom recht en de advocaat


In dit artikel wordt ingegaan op de relatie tussen advocaat en cliënt met betrekking tot declaraties van de advocaat en welke problemen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): F.A.W. Bannier

Verschijning: juli 2005

Archiefcode: AA20050620

advocatuur declaraties geschilbeslechting imago krom~recht Raad van Toezicht

Bijzonder nummer Krom~recht, over misstanden in het recht