Kijk over je grenzen heen


In dit artikel wordt na eerst een kritisch punt ten aanzien van de toepassing Europees recht te hebben genoemd, ingegaan op het feit dat rechtenstudenten over de grenzen heen moeten kijken en hoe Ars Aequi daarbij kan helpen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C.E. Ruers, D.M. Stubbé

Verschijning: oktober 2008

Archiefcode: AA20080687

EG-recht Europese eenwording grenzen mobiliteit

Opinie Redactioneel