Toont alle 6 resultaten

Kijk over je grenzen heen

C.E. Ruers, D.M. Stubbé

In dit artikel wordt na eerst een kritisch punt ten aanzien van de toepassing Europees recht te hebben genoemd, ingegaan op het feit dat rechtenstudenten over de grenzen heen moeten kijken en hoe Ars Aequi daarbij kan helpen.

Opinie | Redactioneel
Oktober 2008
AA20080687

Migranten, vluchtelingen en menselijke waardigheid

M. Düwell

Post thumbnail

Dit stuk bespreekt de ‘vluchtelingencrisis’ in het licht van het concept ‘menselijke waardigheid’ – het basisprincipe van het mensenrechtenregime. Mensen ‘verkrijgen’ waardigheid niet pas als ze op Europese grond zijn. Maar als dat zo is, hebben wij ook verdergaande verplichtingen jegens mensen buiten Europa die ons politieke handelen zouden moeten leiden.
 

Blauwe pagina's | Rechtvaardigheid
Juni 2018
AA20180444

Over volkenrecht en grenzen

'Imagine there's no countries, it isn't hard to do'

N.J. Schrijver

Post thumbnail Amusant artikel over grenzen van staten en hoe grensverleggingen in het verleden groot invloed hadden op staten en mensen.

Opinie | Amuse
Januari 2008
AA20080008

Recht, taal en de ordening van de werkelijkheid: grensbepalingen, grensverkenningen en grensoverschrijdingen

A.M.P. Gaakeer

Taal is het levend instrument waarmee wij recht spreken en bespreekbaar maken en, uiteindelijk, bepalen wat rechtens heeft te gelden. Het recht beoogt immers ordening, van de samenleving en in het individuele geval. De taal van het recht als vervanger van het geweld van eigenrichting heeft echter ook zijn ‘grenzen’. Deze bijdrage verkent er enige.

Bijzonder nummer | Recht & taal
Juli 2015
AA20150602

Thorgeir Thorgeirson

G.A.I. Schuijt

Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM/ECHR) 25 juni 1992, Application no. 13778/88, ECLI:CE:ECHR:1992:0625JUD001377888, Mediaforum Bijlage (4) 1992-11/12: 88-96 (Thorgeir Thorgeirson v. Iceland) In deze uitspraak van het EHRM komt duidelijk aan de orde hoe wordt geoordeeld of een bepaalde beperking van de vrijheid van meningsuiting een toegelaten beperking is die valt onder art. 10 lid 2 EVRM. In de noot wordt dieper ingegaan op de uitspraak en de beperking van de vrijheid van meningsuiting.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
September 1993
AA19930687

Vrijheid en vogels op het internet

M. van der Linden

In dit artikel wordt ingegaan op de invloed van het internet op het recht en vice versa. Aan de orde komen: consumentenbescherming, vrijheid van meningsuiting, auteursrecht bescherming en privacy.

Opinie | Amuse
Februari 2008
AA20080096

Toont alle 6 resultaten