EG-recht

Toont alle 3 resultaten

Beantwoording rechtsvraag (181) VAR-jubileum pleitwedstrijd

H. Botje, V. de Calonne, P. Keuchenius, D. van Oostveen

Ter gelegenheid van haar 50-jarig jubileum, organiseerde de Vereniging voor Administratief recht (VAR) het afgelopen studiejaar een studentenpleitwedstrijd, welke als Rechtsvraag 181 in Ars Aequi van november 1988 werd afgedrukt. De jury selecteerde de teams van de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Amsterdam voor de mondeling pleitronde tijdens de lustrumviering van de VAR op 20 april te Utrecht. Hieronder wordt hun antwoord, bestaande uit de genoemde twee beroepschriften en twee verweerschriften, afgedrukt. De rechtsvraag betrof onder meer de doorgifte van programma’s, u-bochtconstructies, buitenlandse omroepinstellingen, de vrijheid van meningsuiting en EG-rechtelijke aspecten.

Perspectief | Rechtsvraag
oktober 1989
AA19890885

Het Bosal arrest

J.W. Zwemmer

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 18 september 2003, nr. C-168/01, ECLI:EU:C:2003:479, BNB 2003/344 (Bosal Holding BV t. Staatssecretaris van Financiën) De Nederlandse regel dat kosten van buitenlandse deelnemingen niet aftrekbaar zijn, is in strijd met EG-recht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2004
AA20040132

Kijk over je grenzen heen

C.E. Ruers, D.M. Stubbé

In dit artikel wordt na eerst een kritisch punt ten aanzien van de toepassing Europees recht te hebben genoemd, ingegaan op het feit dat rechtenstudenten over de grenzen heen moeten kijken en hoe Ars Aequi daarbij kan helpen.

Opinie | Redactioneel
oktober 2008
AA20080687

Toont alle 3 resultaten