Kelderluik revisited. De kracht van een waarschuwing


Hoge Raad 28 mei 2004, nr. R03/026HR, ECLI:NL:HR:2004:AO4224, RvdW 2004, 76. Ook bekend als Jetblast.

In dit arrest komt de vraag aan de orde wanneer, in geval van gevaarzetting, er genoeg voorzorgsmaatregelen zijn genomen. Wanneer een waarschuwing voor dit gevaar genoeg is.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): T. Hartlief

Verschijning: december 2004

Archiefcode: AA20040866

Hoge Raad 28-05-2004 (ECLI:NL:HR:2004:AO4224) zaaknummer: R03/026HR

aansprakelijkheid gevaarzetting voorzorgsmaatregelen zorgplicht

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie