Katern 98: Mededingingsrecht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): J.M.M. van de Hel

Verschijning: Maart 2006

Archiefcode: AAK20065449

algemene voorwaarden kartel kartelverbod Nma overname

Sociaal-economisch recht Mededingingsrecht

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen