Katern 97: Rechtssociologie


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): B.P. Sloot

Verschijning: december 2005

Archiefcode: AAK20055417

Europees privaatrecht Europese integratie Europese staatsvormingsprocessen historische vergelijking toegang tot het recht

Metajuridica Rechtssociologie