Toont alle 12 resultaten

Europees privaatrecht: over de bevoegdheidsverdeling tussen Unie en Lid-Staat met betrekking tot het eigendomsrecht

S.E. Bartels

De afgelopen jaren is de aandacht voor Europees privaatrecht enorm toegenomen. Deze trend richt zich ook op het goederenrecht. Zwalve merkte onlangs bijvoorbeeld op dat harmonisatie van het zakenrecht hem een goed idee lijkt. In de literatuur wordt echter nogal eens betoogd dat de EG geen competentie heeft op dit rechtsgebied, omdat artikel 222 EG-Verdrag bepaalt dat het Verdrag het eigendomsrecht van de Lid-Staten onverlet Iaat. In dit opstel worden de gevolgen van artikel 222 voor het Europees privaatrecht besproken.

Verdieping | Studentartikel
april 1995
AA19950244

Het Europees privaatrecht is dood (…) lang leve het Europees privaatrecht?

A.U. Janssen

Post thumbnail Het is niet zo lang gelegen dat een Europees Burgerlijk Wetboek (BW) slechts een kwestie van tijd leek. Intussen lijkt de wind echter uit een andere hoek te waaien. Waarom is dit zo en bestaat er nog een kans (of voor de critici: gevaar) op een Europees BW? En als het idee van een Europese codificatie niet meer leeft, hoe ontwikkelt het Europees privaatrecht zich op dit moment dan los van eventuele codificatie-pogingen en welke ontwikkelingen zijn in de toekomst te verwachten?

Opinie | Opiniërend artikel
maart 2023
AA20230181

Je moet nooit denken dat je iets voor het eerst zegt

Interview met prof.mr. J.M. van Dunné

J.S. Kortmann, A. Verheij

Jan Meinard van Dunne werd geboren in Batavia, Nederlands-Indië (1941). Hij studeerde rechten in Leiden van 1960 tot 1965 en promoveerde er in 1971 bij Haardt en Schoordijk op het onderwerp 'Normatieve uitleg van rechtshandelingen'. In 1972 werd hij tot hoogleraar Privaatrecht benoemd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Daarnaast is hij werkzaam als rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Rotterdam en treedt hij regelmatig als arbiter op. Professor Van Dunne heeft veel gepubliceerd op het gebied van rechtsvinding, verbintenissenrecht en milieuaansprakelijkheid en heeft het Tijdschrift voor Milieu Aansprakelijkheid (TMA) opgericht.

Verdieping | Interview
oktober 1995
AA19950764

Jurisprudentie Europees privaatrecht 1963-2017 (Digitaal boek)

R.W.E. van Leuken

Post thumbnail Speciaal voor het onderwijs geselecteerde arresten op het gebeid van het Europees privaatrecht van 1963 tot en met 2017.

9789069169323 - 31-05-2017

juni 1992

Katern 43: Rechtsgeschiedenis

C.J.H. Jansen

september 1997

Katern 64: Europees privaatrecht

M.W. Hesselink

september 1998

Katern 68: Europees privaatrecht

M.W. Hesselink

december 1998

Katern 69: Rechtseconomie

R.W. Holzhauer, R. Teijl

december 2000

Katern 77: Rechtseconomie

R.W. Holzhauer, H.O. Kerkmeester

september 2002

Katern 84: Europees privaatrecht

J.W. Rutgers

juni 2003

Katern 87: Europees privaatrecht

M. Veldman

december 2005

Katern 97: Rechtssociologie

B.P. Sloot

Toont alle 12 resultaten