Katern 82: Gezondheidsrecht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): G.A. van Eikema Hommes

Verschijning: maart 2002

Archiefcode: AAK20024367

abortus foetaal weefsel inbreuk persoonlijke levenssfeer patiënten kwaliteit en veiligheid van lichaamsmateriaal orgaandonatie tuchtrecht

Burgerlijk recht Gezondheidsrecht