orgaandonatie

Resultaat 1–12 van de 18 resultaten wordt getoond

Autonomie in het gezondheidsrecht

Nawoord op Correct argumenteren in de rechtsethiek, een kwestie van principe

M.A.J.M. Buijsen

Een nawoord bij de reactie op het artikel: 'Een geen-bezwaarsysteem voor post mortem orgaandonatie: een kwestie van principe'.

Opinie | Reactie/nawoord
juni 2004
AA20040425

Correct argumenteren in de rechtsethiek, een kwestie van principe

Reactie op ´Een geen-bezwaarsysteem voor post mortem orgaandonatie: een kwestie van principe´

M. Scheele

Een reactie op het artikel: 'Een geen-bezwaarsysteem voor post mortem orgaandonatie: een kwestie van principe'.

Opinie | Reactie/nawoord
juni 2004
AA20040422

Een geen-bezwaarsysteem voor post mortem orgaandonatie: een kwestie van principe

M.A.J.M. Buijsen

De wet op de orgaandonatie heeft niet het gewenste effect, het aantal donoren blijft achter bij het aantal patienten dat vraagt om een orgaan. Daarom gaan er nu geluiden op om en systeem van geen bezwaar in te voeren, waarbij iedereen donor is tenzij hij/zij aangeeft geen donor te willen zijn.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2004
AA20040022

Een stapje dichter bij een geen-bezwaarsysteem?

De Wet op de orgaandonatie gewijzigd

M.A.J.M. Buijsen

Post thumbnail Nederland kent een groot tekort aan donorganen. In de ogen van velen is de sterfte onder patiënten op de lange wachtlijsten voor orgaantransplantaties vermijdbaar, daar de tekorten vaak ook toegeschreven worden aan het beslissysteem van de Wet op de orgaandonatie (WOD). Met enige regelmaat wordt daarom een lans gebroken voor de invoering van een geen-bezwaarsysteem (na overlijden zijn mensen orgaandonor, tenzij zij daartegen bezwaar kenbaar hebben gemaakt), omdat men gelooft dat daarmee meer donororganen beschikbaar komen. Steevast is een fel maatschappelijk debat het gevolg. Tot op heden is er onvoldoende politieke steun voor een systeemwijziging. Men houdt vast aan het systeem van expliciete toestemming (na overlijden zijn mensen geen orgaandonor, tenzij zij van toestemming blijk hebben gegeven). Ondertussen wordt de WOD stilletjes beetje bij beetje verspijkerd.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2014
AA20140093

Het beroepsgeheim reikt over de dood heen; een onhoudbare stelling?

W.L.J.M. Duijst , E. Thoonen

Post thumbnail Algemeen wordt aangenomen dat het medisch beroepsgeheim over de dood heen reikt. Dit leidt in de praktijk echter nogal eens tot dilemma’s die nadere verkenning behoeven. In deze bijdrage worden deze dilemma’s rondom het medisch beroepsgeheim na de dood vanuit verschillende invalshoeken belicht door mensenrechtelijke, bestuursrechtelijke, civielrechtelijke, strafrechtelijke en tucht- en klachtrechtelijke aspecten te belichten.

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2018
AA20180777

maart 2007

Katern 102: Gezondheidsrecht

W.R. Kastelein

september 1993

Katern 48: Gezondheidsrecht

G.A. van Eikema Hommes

juni 1997

Katern 63: Gezondheidsrecht

G.A. van Eikema Hommes

december 1998

Katern 69: Gezondheidsrecht

G.A. van Eikema Hommes

december 2001

Katern 81: Gezondheidsrecht

G.A. van Eikema Hommes

maart 2002

Katern 82: Gezondheidsrecht

G.A. van Eikema Hommes

december 2002

Katern 85: Gezondheidsrecht

G.A. van Eikema Hommes

Resultaat 1–12 van de 18 resultaten wordt getoond