Katern 66: Rechtsgeschiedenis


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): J.H.A. Lokin

Verschijning: maart 1998

Archiefcode: AAK19983219

Drittschadensliquidation rechtsgeschiedenis en rechtsvergelijking Romeins recht schadevergoeding

Metajuridica Rechtsgeschiedenis