Katern 61: Huurrecht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): F.T. Oldenhuis, H.J. Rossel

Verschijning: December 1996

Archiefcode: AAK19962894

1624-BW bedrijfsruimte aanpassing huurprijs onderling nader overleg vaststellen huurprijs vaststelling huurprijs door rechter

Burgerlijk recht Huurrecht

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen