Katern 60: Rechtssociologie


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): B.P. Sloot

Verschijning: september 1996

Archiefcode: AAK19962886

onbehagen rechterlijke macht positie OM positie rechter Raio rechterlijke macht rechterlijke onafhankelijkheid rechterlijke organisatie

Metajuridica Rechtssociologie