Katern 43: Rechtsgeschiedenis


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): C.J.H. Jansen

Verschijning: juni 1992

Archiefcode: AAK19921970

codificatie Europees privaatrecht invoering Nieuw BW legisme rechtsvinding wetsinterpretatie door de rechter wordingsgeschiedenis NBW

Metajuridica Rechtsgeschiedenis