Katern 34: Burgerlijk recht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): G.H. Lankhorst, B.E. Reinhartz

Verschijning: maart 1990

Archiefcode: AAK19901427

aansprakelijkheid bestuurder antenneverbod informatievrijheid ongeoorloofde concurrentie onrechtmatige overheidsdaad opzegging werking van volmacht

Burgerlijk recht