Katern 28: Mensenrechten


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): Vakgroep staatsrechtelijke vakken RUL

Verschijning: september 1988

Archiefcode: AAK19881162

fair trial family life full jurisdiction IVBP IVBPR ondertoezichtstelling onpartijdigheid rechter rechterlijke inbeslagname

Staats- en bestuursrecht Mensenrechten