Katern 106: Vervoerrecht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): H.M.B. Brouwer

Verschijning: maart 2008

Archiefcode: AAK20085551

aanlevering aflevering belading cognossement goederenvervoer grove schuld lossing opzet vrachtbrief

Sociaal-economisch recht Vervoerrecht, luchtrecht, zeerecht